Database'e bir String ifade kaydetmek istiyorsunuz. Ama bunun başındaki ve sonundaki boşlukları almanız gerekiyor. Bunun Java'da basit bir şekilde çözebilirsiniz. Örnek olarak;   Ekran Çıktısı olarak şunu alırız;

Devam..